Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmi:
2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)

Dodatkowe informacje:

Firma Piórem Pisane zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni. Gdyby dotrzymanie tego terminu nie było możliwe, zobowiązuje się do
poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Adres do reklamacji:

FHU Piórem Pisane
Al. ks. Fr. Blachnickiego 3
41-219 Sosnowiec

(+48) 510 319 325
sklep@piorempisane.pl